top of page

Farmakoloji

Farmakoloji, kimyasal maddelerin vücut üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. İlaçların etki mekanizmalarını, dozajlarını ve terapötik kullanımlarını anlamak için kimya, biyokimya ve tıp bilimleriyle entegre bir disiplindir.

Farmakoloji Nedir ?

Kimyasal Etkileşim Bilimi

Farmakoloji, kimyasal maddelerin vücutta nasıl etkileşimde bulunduğunu ve bu etkileşimlerin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

İlaçların Moleküler Teme

Farmakoloji, ilaçların moleküler düzeydeki etki mekanizmalarını araştırarak, tedavi süreçlerinin temellerini anlamaya odaklanır.

Terapötik Uygulamalar

Bu disiplin, ilaçların terapötik kullanımlarını değerlendirerek, hastalıkların tedavisi ve sağlığın korunması için etkili stratejiler geliştirmeye yönelik çalışır.

Drog Geliştirme Nedir ?

Drog geliştirme, yeni ilaçların keşfi, tasarımı, geliştirilmesi ve pazarlanması süreçlerini içeren farmasötik bir aşamadır. Bu süreç, bir hastalığın tedavisinde etkili olabilecek yeni ilaçların bulunmasını, bunların laboratuvarlarda ve klinik çalışmalarda test edilmesini, düzenleyici onay süreçlerini ve nihayetinde piyasaya sürülmesini kapsar. Drog geliştirme, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve biyoloji, kimya, farmakoloji, tıp ve mühendislik gibi birçok bilim dalını içerir. Bu süreç genellikle uzun ve maliyetlidir, ancak yeni ve etkili tedavi seçeneklerinin keşfi açısından büyük öneme sahiptir.

bottom of page