top of page

Analitik Kimya

Fiyat

ÜCRETLİ

Süre

1 Saat

< Kurslara Dön

Eğitmen

Batuhan Tümay

Kimyager Batuhan Tümay tarafından verilen bu eğitim ile ders konularınızı tekrar edin.

Batuhan Tümay

Kurs Hakkında

 • Analitik Kimyada Hesaplamalar

 • Bazı Önemli Ölçme Birimleri Atomik Kütle Birimi

 • Mol Çözeltiler ve Derişimleri Kimyasal Stokiyometri

 • Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

 • Sulu Çözeltilerin Kimyasal Bileşimi

 • Kimyasal Denge

 • Analitik Kimyada Önemli Olan Denge ve Denge Sabitleri

 • Tampon Çözeltiler

 • Tampon Çözeltilerinin özellikleri

 • Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümü

 • Çoklu Denge Problemlerinin Çözümü İçin Sistematik Yöntem

 • Kütle ve yük denklikleri

 • Gravimetrik Analiz Yöntemleri

 • Çöktürme Gravimetrisi

 • Çökeltilerin ve Çöktürücülerin Özellikleri

 • Çökeltilerin Tanecik Boyutu ve Süzülebilirliği

 • Gravimetrik Verilerden Sonuçların Hesaplanması

 • Gravimetrik Yöntemlerin Uygulamaları

 • Titrimetrik Yöntemler, Çöktürme Titrimetrisi

 • Volumetrik Titrimetride Kullanılan Bazı Terimler

 • Standart Çözeltiler, Volumetrik Hesaplamalar

 • Gravimetrik Titrimetri

 • Titrimetrik Yöntemlerde Titrasyon Eğrileri

 • Çöktürme Titrimetrisi

 • Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri

 • Asit/Baz Titrasyonları için Çözeltiler Ve İndikatörler

 • Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazlar için Titrasyon Eğrileri

 • Yük Denkliği Eşitliğinden Titrasyon Eğrilerinin Türetilmesi

 • Titrasyon Eğrisi ile İlgili Hesaplamalarda Anlamlı Rakamlar

 • Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri

 • Zayıf Asitlerin Titrasyon Eğrileri

 • Zayıf Asit ve Bazların İyonlaşma Sabitlerinin Tayini

 • Zayıf Bazların Titrasyon Eğrileri

 • Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları

 • Nötralleşme Titrasyonları için Reaktifler,

 • Nötralleşme Titrasyonlarının Tipik Uygulamaları

 • Kompleksleşme Reaksiyonları ve Titrasyonları

 • Komplekslerin Oluşumu

 • Anorganik Kompleksleştiricilerle Titrasyonlar

 • Organik Kompleksleştiriciler


bottom of page