top of page

Standardizasyon

Aktif bileşenlerin molaritesinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve miktarının hassas bir şekilde tayin edilmesini içerir. Molarite ve miktarın doğru bir şekilde belirlenmesi, kimyasal ürünlerin kalite kontrolünde kritik bir rol oynar, güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik açısından önem taşır.

Standardizasyon Nedir ?

Analitik Kontrol

Standardizasyon, kimyagerler için bir sürecin belirli standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla analitik yöntemlerle yapılan titiz bir kontrol sürecidir.

Molarite Hassasiyeti

Bu süreç, aktif bileşenlerin molaritesinin doğru ve hassas bir şekilde belirlenmesini içerir, bu da ürünlerin kalite kontrolünde kritik bir rol oynar.

Kalite ve Tekrarlanabilirlik

Standardizasyon, kimyasal ürünlerde kaliteyi sağlamak ve tekrarlanabilirliği güvence altına almak için moleküler düzeyde kontrol ve belirli standartlar uygulama sürecidir.

Kalibrasyon Nedir ?

Kalibrasyon, kimyagerler için önemli bir süreçtir. Bu, laboratuar ölçüm cihazlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla referans standartlar kullanılarak gerçekleştirilen bir analitik işlemdir. Kimyasal analizlerde, ölçümlerin doğruluğu, kalibrasyonun başarıyla tamamlanmasına bağlıdır, bu da güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlar.

bottom of page