top of page

Allium sativum L.

Etiketler

sarımsak, sarmısak, garlic

Bitkinin Adı

Latince: Allium sativum L.
İngilizce: Garlic
Türkçe: Sarımsak
Sinonimi (varsa): -

Familyası

Amaryllidaceae

Güvenlik Uyarıları

Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir (1).
Nefes ve vücutta kötü kokuya sebep olur. Karın ağrısı, şişkinlik, gaz ve iştahsızlığa
yol açabilir (1-4,6).
Taze soğanların ve ekstrelerin aç karnına kullanılması durumunda mide ekşimesi,
mide bulantısı, kusma ve ishal görülebilir (3).
Kontakt dermatit, konjonktivit, rinit veya bronkospazmlar gibi alerjik reaksiyonlara
sebep olabilir (1).
Baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı terleme ve kanamaya yol açabilir (1-4,6).
Haricen kullanımda ciddi cilt tahrişlerine sebep olabilir (2-4,6).
Yeterli veri mevcut olmadığı için, 18 yaş altı çocuklarda aterosklerozun önlenmesine
yardımcı olarak; 12 yaş altı çocuklarda ise soğuk algınlığında kullanılması önerilmez
(1).
Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamilelerde ve emzirenlerde kullanılması
önerilmez (1).
Kullanım sırasında semptomlar daha kötüye giderse veya beklenmedik bir yan etki
görülürse bir hekim veya eczacıya başvurulmalıdır (1).
Oral antikoagülan ve/veya antiplatelet tedavisi gören hastaların kullanması halinde
kanama riskini ve süresini arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır (1-4, 6).
Cerrahi işlem sonrası kanama riskini arttıracağından, 7 gün önce sarımsak tüketimi
bırakılmalıdır (1, 5, 6). Kanama süresini uzatabileceği için cerrahi operasyondan
sonra da dikkatli kullanılması gerekir (2).
Saquinavir/ritonavir tedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır (1, 5, 6).
Kan şeker düzeyini ve kan basıncını düşürebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır (6).
Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde
kullanılmalıdır.

İlaç ve Diğer Etkileşimleri

Saquinavir/ritonavir dışındaki diğer antiretroviral proteaz inhibitörleri, statinler,
izoniyazit, indometazin, antikoagülan ve antiplatelet ilaçlar (warfarin, aspirin),
antidiyabetik ilaçlar, antihipertansif ilaçlar, siklosporin, CYP2E1, CYP3A4 ve
CYP2D6 ile metabolize olan ilaçlar ve kemoterapötik bazı ajanlar (dosataksel gibi),
takrolimus, sofosbuvir ile etkileşim gösterebilir (1-4, 6).

Kullanılan Kısım

Soğanları

Aktif Bileşenler

Alliin, Allicin.

Literatür

1) EMA. [Erişim tarihi:13.04.2023]. Erişim linki:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/finaleuropean-union-herbal-monograph-allium-sativum-l-bulbus_en.pdf
2) Kaya D.,Allium sativum. Demirezer Ö. L., Ersöz T., Saraçoğlu İ., Şener B.,
editör. FFD Monografları Tedavide Kullanılan Bitkiler.2. Baskı. MN
Medikal &Nobel Tıp Kitabevi.;2011.s.21.
3) WHO Monographs [Erişim tarihi:13.04.2023]. Erişim linki:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42052/9241545178.pdf
4) PDR for Herbal Medicines. 4. Baskı. Thomson Healthcare Inc. at Montvale;
2007.
5) ESCOP Monographs. 2.Baskı Allii Sativi Bulbus, 2019.
6) WebMD [Erişim Tarihi: 12.02.2023]. Erişim linki:
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-300/garlic

bottom of page